Post

mar 01
Klara Privata blir Thea Privata Grundskola

Den 1 december 2016 bytte Klara Privata namn till Thea Privata Grundskola.

Huvudman är som tidigare Theducation AB och inga övriga förändringar sker i verksamheten
med anledning av namnbytet.


Namnet Thea är valt med omsorg för att spegla vår pedagogiska verksamhet. Vi vill att det ska präglas av vår vilja att vara en både modern och traditionell skola med fokus på bildning och kreativitet. Liksom tidigare är skolans profil retorik, vilket eleverna läser i samtliga årskurser på skolan.  

Thea eller Theia betyder ursprungligen gudinna eller gudfruktighet och kan härledas tillbaka
i tiden till den grekiska gudasagan.

På våra skolor idag finns flera Thea och vi ser fram emot att få höra mer om deras framsteg senare i livet! 

19 december 2016 

Anne Lindblad Silfverswärd

VD

nov 20
Work for you förvärvar InfoKomp Vuxenutbildning

Närmare varannan deltagare i Work for you:s arbetssökarprogram kommer vid årets slut att ha tagit första steget in i ett arbete eller en utbildning. Work for you har bl.a. specialiserat sig på arbetsförmedling för personer, som står långt från arbetsmarknaden. Förvärvet av utbildningsföretaget Infokomp ger Work for you helt nya möjligheter.

Infokomp Vuxenutbildning (Information och kompetens i Sverige AB) med 90 medarbetare, varav 60 heltidsanställda, erbjuder både SFI och vuxenutbildning på distans och i klassrum. Work for you erbjuder olika arbetsmarknadstjänster inom bl a jobbförmedling, integration, omställning och rehabilitering.

- Genom denna breddning av vår kompetens kommer vi att bli effektivare på matchning. Vi ökar vår träffsäkerhet när det gäller att matcha våra arbetssökande mot arbetsgivares behov av effektiv rekrytering av arbetskraft, kommenterar Rasmus Rossi vd för Work for you.

Tillsammans med Infokomp blir Work for you närmare 400 medarbetare med lokal närvaro och arbetsgivarkontakter på 50 kontor över hela landet. För våra uppdragsgivare: kommuner, arbetsförmedlingar och företag, blir Work for you nu en mer komplett leverantör av tjänster i en tid med fortsatt förväntad hög arbetslöshet där många unga ska finna en god plats i arbetslivet.

- InfoKomp är ett bra komplement till Work for you då många unga behöver både utbildning och matchning för att finna sitt första eller andra arbete. Vi ser att många av våra studerande mer och mer efterfrågar olika möjligheter att få stöd ut i arbetslivet och det känns mycket roligt att kunna erbjuda fler möjligheter och mer kompetens i sådana frågor, säger Anne Lindblad Danielson, VD för InfoKomp.

Under december sker samarbete kring kompetensutveckling, kundkontakter och anbud.
Efter bolagsstämma för InfoKomps nuvarande ägare planeras samgående den 15 januari 2014.

Vid frågor vänligen kontakta Anne Danielson, 070-2404031 eller Sara Karlsson på 08-555 989 00.

Anne Lindblad Danielson
VD
InfoKomp AB

Stockholm
20 november 2013

aug 08
KLARA Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola blir en del av AcadeMedia

KLARA Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola (SIR) planerar vid ett godkännande från Skolinspektionen att ingå i AcadeMedia, Sveriges ledande utbildningsföretag med över 240 skolor runt om i landet.

KLARA Gymnasium inom AcadeMedia kommer att bestå av fyra gymnasieskolor: KLARA Gymnasium i Karlstad och Linköping samt Klara Södra och KLARA Norra i Stockholm. Skolorna i Linköping och Karlstad har under många år varit ledande bland ortens fristående skolor både avseende kvalitet och antal sökande till skolan.

I Stockholm har KLARA och SIR en stark position inom sina respektive program och inriktningar med ett stort antal sökande. De hör idag till Stockholms mest väletablerade fristående gymnasieskolor i innerstaden.

– AcadeMedia kommer att värna om skolornas fortsatta och långsiktiga utveckling. Inom deras organisation finns de resurser som krävs för att driva våra fina verksamheter vidare i enlighet med den starka värdegrund och den profil skolorna har idag, säger VD Anne Lindblad Danielson.

Gabriella Nylander, idag ansvarig gymnasiechef för KLARA och SIR kommer att fortsätta att utveckla och driva verksamheten tillsammans med de nya ägarna.

– Jag ser fram emot att arbeta i AcadeMedia med den fortsatta utvecklingen av våra skolor tillsammans med våra skickliga rektorer och lärarna på skolorna. Jag är säker på att både KLARA, SIR och AcadeMedia kommer att dra nytta av detta, säger Gabriella Nylander.

Föräldrar och elever har idag erhållit information med en inbjudan till föräldramöten nästa vecka då både rektor och företrädare för respektive organisation medverkar.

I enlighet med Theducations utbildningsgaranti kommer KLARA Gymnasium i Västerås att drivas vidare med nuvarande huvudman under nästa läsår.

För mer information kontakta:
Gabriella Nylander, gymnasiechef
gabriella.nylander@klaragymnasium.se
Mobil: 070-168 00 53

Anne Lindblad Danielson, VD
anne.danielson@theducation.se
Mobil: 070-240 40 31